Γκάμα ζαντών Alcoa®
Μια ζάντα για κάθε εφαρμογή

Περιηγηθείτε στην εκτεταμένη γκάμα μας

Μπορείτε να επιλέξετε ή να αναζητήσετε έναν συγκεκριμένο τύπο ή κωδικό εξαρτήματος:

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 663203

Ζάντα Alcoa® 663203

Για Ρυμουλκούμενο 17.5×6.00 2500 Μέγιστο φορτίο (kg) 114 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 66382x

Ζάντα Alcoa® 66382x

Για Ρυμουλκούμενο 17.5×6.75 3000 Μέγιστο φορτίο (kg) 117 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 6678xx

Ζάντα Alcoa® 6678xx

Για Φορτηγό 17.5×6.75 2500 Μέγιστο φορτίο (kg) 123 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 743402DB

Ζάντα Alcoa® 743402DB

Για Ρυμουλκούμενο 19.5×14.00 4500 Μέγιστο φορτίο (kg) 0 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 74852x

Ζάντα Alcoa® 74852x

Για Ρυμουλκούμενο 19.5×14.00 4500 Μέγιστο φορτίο (kg) 120 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 77U4xx

Ζάντα Alcoa® 77U4xx

Για Λεωφορείο, Ρυμουλκούμενο, Φορτηγό 19.5×7.50 3150 Μέγιστο φορτίο (kg) 135 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 7834xx

Ζάντα Alcoa® 7834xx

Για Λεωφορείο, Ρυμουλκούμενο, Φορτηγό 19.5×8.25 3150 Μέγιστο φορτίο (kg) 146 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 81152x / 81151x

Ζάντα Alcoa® 81152x / 81151x

Για Φορτηγό 22.5×11.75 4500 Μέγιστο φορτίο (kg) 135 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 81256x

Ζάντα Alcoa® 81256x

Για Ρυμουλκούμενο 22.5×11.75 5000 Μέγιστο φορτίο (kg) 45 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 81452x / 81451x

Ζάντα Alcoa® 81452x / 81451x

Για Φορτηγό 22.5×11.75 5000 Μέγιστο φορτίο (kg) 135 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 81U51x / 81U52x

Ζάντα Alcoa® 81U51x / 81U52x

Για Ρυμουλκούμενο, Φορτηγό 22.5×11.75 5000 Μέγιστο φορτίο (kg) 120 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 81U55x / 81U56x

Ζάντα Alcoa® 81U55x / 81U56x

Για Ρυμουλκούμενο 22.5×11.75 5000 Μέγιστο φορτίο (kg) 0 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> WorkHorse<sup>®</sup> 818570

Ζάντα Alcoa® WorkHorse® 818570

Για Ρυμουλκούμενο, Φορτηγό 22.5×11.75 5000 Μέγιστο φορτίο (kg) 120 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 83552x

Ζάντα Alcoa® 83552x

Για Ρυμουλκούμενο 22.5×13.00 5500 Μέγιστο φορτίο (kg) -14 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 84151x

Ζάντα Alcoa® 84151x

Για Ρυμουλκούμενο 22.5×14.00 5800 Μέγιστο φορτίο (kg) 0 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 87U51x / 87U52x

Ζάντα Alcoa® 87U51x / 87U52x

Για Λεωφορείο 22.5×7.50 4000 Μέγιστο φορτίο (kg) 138 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 88U55x / 88U56x

Ζάντα Alcoa® 88U55x / 88U56x

Για Λεωφορείο, Ρυμουλκούμενο, Φορτηγό 22.5×8.25 4100 Μέγιστο φορτίο (kg) 146 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 88U51x / 88U52x

Ζάντα Alcoa® 88U51x / 88U52x

Για Λεωφορείο, Ρυμουλκούμενο, Φορτηγό 22.5×8.25 3750 Μέγιστο φορτίο (kg) 148 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> 89U5xx

Ζάντα Alcoa® 89U5xx

Για Λεωφορείο, Ρυμουλκούμενο, Φορτηγό 22.5×9.00 4250 Μέγιστο φορτίο (kg) 156 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ζάντα Alcoa<sup>®</sup> WorkHorse<sup>®</sup> 896570

Ζάντα Alcoa® WorkHorse® 896570

Για Λεωφορείο, Ρυμουλκούμενο, Φορτηγό 22.5×9.00 4335 Μέγιστο φορτίο (kg) 153 Offset (mm) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ