TPMS Valve Selector

TPMS Valve Selector

Identifiera kompatibla ventiler för dina Alcoa®-hjul för lämpliga ventilmonterade däcktrycksövervakningssystem (TPMS) från Sensata Technologies Inc med nedanstående TPMS Valve Selector Tool.

De listade ventilerna kan köpas via auktoriserade distributörer för Alcoa®-hjul, eller fråga din fordonstillverkare.

Den individuella kompatibiliteten kan variera beroende på specifikationerna för fordonet, TPMS-sensorerna och hjulen.

Part Number Graphic

artikelnummer visar endast de första 5 siffrorna

Observera! GAXTPMS40 och GAXTPMS70 levereras med fixeringsskruv för Generation 1-sensorer. GAXTPMS54 levereras utan fixeringsskruv. Fixeringsskruv för Generation 2-sensorer måste erhållas från din fordonstillverkare eller sensortillverkaren. Fixeringsskruvar för Generation 1- och Generation 2-givare är inte utbytbara.

Generation 1

Generation 2

Kontakta fordonstillverkaren för installation eller byte av ventiler med moduler för däcktrycksövervakningssystem (TPMS). För mer information om byte av ventiler med TPMS-moduler, se servicehandboken för Alcoa® -hjul i avsnitt 5.e.iv. på sidan 24 och 5.e.v. på sidan 25.

Denna jämförelse kanske inte återspeglar den senaste utvecklingen och riktigheten i informationen häri garanteras inte. Howmet Aerospace förbehåller sig rätten att ändra informationen i denna jämförelse, inklusive de tekniska egenskaperna och utformningen av Alcoa®-hjul.