close
close
close

Juridiske oplysninger


Arconic Inc. ("Arconic") og dets datterselskaber og associerede selskaber vedligeholder dette website for at give dig information, uddannelse og kommunikation. Medmindre andet er angivet, må du kun downloade materialet, som er vist på dette website til personligt brug, forudsat at du også beholder alle bemærkninger om copyright og andre navnebeskyttede bekendtgørelser på materialerne. Du må imidlertid ikke uddele, ændre, transmittere, genbruge, sætte op igen eller bruge indholdet af dette website til offentlige eller kommercielle formål, deriblandt al data, tekst, billeder, lyd eller video, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Arconic. Visse afsnit i dette website kan indeholde yderligere restriktioner vedrørende anvendelsen eller adgang. Brug af dette website og adgang til materialet, det indeholder, er underlagt følgende Vilkår og betingelser samt alle gældende lovgivninger. Din adgang til og gennemsyn af dette website forudsætter din fuldstændige accept af disse Vilkår og betingelser:

 

  1. Medmindre andet er angivet, er al materiale på dette website beskyttet af copyright. De må kun anvendes med forudgående skriftlig tilladelse fra Arconic, som fremstillet i disse Vilkår og betingelser, eller i teksten på dette website. Arconic garanterer ikke, at din anvendelse af oplysninger eller grafik, som er vist på dette website, ikke krænker rettigheder tilhørende en tredjepart, som ikke har relation til Arconic.
  2. Oplysninger på dette website kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Oplysninger kan ændres eller opdateres uden varsel. Arconic eller det datterselskaber og associerede selskaber kan også til hver en tid udføre forbedringer og/eller ændringer i produkterne, som er beskrevet i disse oplysninger uden varsel.
  3. Alt på dette website tilbydes dig "SOM DET NU ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTI AF NOGEN SOM HELST ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, DERIBLANDT, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, VARENS UNDERFORSTÅET GARANTI, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER UDEN KRÆNKELSE. VISSE VÆRNETING TILLADER IKKE UDELUKKELSEN AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, SÅ OVENSTÅENDE ANSVARSFRALÆGGELSE ER MULIGVIS IKKE GÆLDENDE FOR DIG.
  4. Arconic og dets associerede selskaber påtager sig intet ansvar, og er ikke ansvarlig for nogle skader på, eller viruser, som kan inficere dit computerudstyr eller andre aktiver på bekostning af din adgang til, anvendelsen af eller gennemsyn af dette website, eller din downloading af nogle materialer, data, tekst, billeder, video eller lyd derfra.
  5. Arconic og dets datterselskaber og associerede selskaber (herefter "Arconic") repræsenterer overhovedet ikke noget andet website, som du muligvis får adgang til via dette website. Når du tager adgang til et website, bør du forstå, at det er selvstændigt fra Arconic og at Arconic ikke har nogen kontrol over indholdet af det website. Desuden er et link til en ikke-Arconic website ikke en tilkendegivelse, at Arconic godkender eller accepterer noget ansvar af indholdet eller brugen af et sådant website. PÅ INTET TIDSPUNKT ER ARCONIC ANSVARLIG OVER NOGEN PART ELLER DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE ELLER ANDEN KONSEKVENT SKADE AF NOGEN SOM HELST ART AF NOGEN BRUG AF DETTE WEBSITE, ELLER AF NOGEN ANDEN WEBSITE MED ET HYPERLINK, DERIBLANDT, UDEN BEGRÆNSNING, MISTET PROFIT, FORRETNINGSAFBRYDELSE, PROGRAMTAB ELLER ANDEN DATA PÅ DIT INFORMATIONSSYSTEM ELLER ANDET, SELV HVIS ARCONIC UDTRYKKELIGT ADVISERES OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER.
  6. Arconic ønsker ikke at modtage fortrolige oplysninger fra dig gennem dette website. Bemærk venligst at alle oplysninger eller materiale, som sendes til Arconic gennem et anført link på dette website, anses som værende IKKE fortroligt. Ved dermed at sende Arconic nogle oplysninger eller materiale, giver du uigenkaldeligt Arconic et ubegrænset, verdensomspændende licens til at bruge, fordele, vise, genproducere, udføre, ændre og transmittere de materialer eller oplysninger, og du erklærer dig også enig i, at Arconic må bruge alle ideer, principper, knowhow eller teknikker, som du sender os til et hvilket som helst formål. Hvis du ønsker at få tage dine fortrolige oplysninger i betragtning af Arconic, skal du først underskrive en Ej-hemmeligholdelsesaftale, før oplysningerne vil blive gennemset af en teknisk person hos Arconic. For at opnå en Ej-hemmeligholdelsesaftale, bedes du skrive til IPLD - Unsolicited Ideas, Arconic Technical Center, 100 Technical Drive, Alcoa Center, PA, 15069, USA.
  7. På hele dette website vil du se en mængde varemærker, logoer og servicemærker (samlet kaldet "Mærkerne"). Mærkerne er registrerede og uregistrerede varemærker, som tilhører Arconic og andre. De varemærker, der efterfølges af ¨ er registrerede varemærker i USA. Alle andre er varemærker i USA. Intet, som er indeholdt på dette website, skal fortolkes som udstedelse af noget som helst licens eller rettighed til at bruge noget sådan Mærke, der er vist på dette website uden skriftlig tilladelse fra Arconic eller sådan tredjepart, som måske ejer de viste Mærker. Alle spørgsmål vedrørende brugen af Mærker eller om et navn faktisk er et varemærke, der tilhører Arconic, bør stiles i en e-mail til adressen: .
Would you like to view this content in another language?
English
close