close
close
close

Lailliset tiedot


Arconic Inc. ("Arconic") ja sen tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset ylläpitävät tätä verkkosivustoa antaakseen tietoja, koulutustarkoituksessa ja yhteydenottoja varten. Ellei muuta ole ilmaistu, voit ladata tällä sivustolla olevaa aineistoa vain ei-kaupalliseen, henkilökohtaiseen käyttöön edellyttäen, että säilytät myös kaikki aineistojen sisältämät tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset. Ilman Arconicin etukäteen antamaa kirjallista lupaa tämän verkkosivuston sisällön levittäminen, muuntaminen, siirtäminen, toistokäyttö, uudelleen julkaisu ja käyttö julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin on kuitenkin kielletty, koskien kaikkia tietoja, tekstejä, kuvia sekä audiovisuaalista aineistoa. Tämän verkkosivuston tietyt osiot voivat sisältää käyttöön tai pääsyyn liittyviä lisärajoituksia. Tämän verkkosivuston käyttö ja pääsy sen sisältämään aineistoon edellyttävät seuraavien ehtojen sekä kaikkien sovellettavien lakien noudattamista. Avaamalla sivustomme ja selaamalla sitä käyttäjä hyväksyy kokonaisuudessaan seuraavat ehdot:

  1. Ellei muuta ole ilmoitettu, kaikki tämän sivuston aineistot ovat tekijänoikeussuojattuja. Niitä voidaan käyttää ainoastaan Arconicin etukäteen antamalla kirjallisella luvalla, kuten on määritelty näissä ehdoissa tai tämän verkkosivuston tekstissä. Arconic ei takaa, ettei tällä verkkosivustolla olevien tietojen tai grafiikan käyttäminen loukkaa Arconic kanssa yhteenkuulumattomien kolmansien osapuolten oikeuksia.
  2. Tällä verkkosivustolla olevat tiedot voivat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä. Tietoja voidaan muuttaa tai päivittää ilman etukäteisilmoitusta. Arconic tai sen tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset voivat myös tehdä parannuksia ja/tai muutoksia näissä tiedoissa kuvailtuihin tuotteisiin milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.
  3. Tämän verkkosivuston sisältö tarjotaan käyttäjälle ”SELLAISENA KUIN SE ON” ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUETTUNA (MUTTA NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA) EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI ETTEI LAIMINLYÖNTEJÄ TAPAHDU. JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE EI EHKÄ KOSKE SINUA.
  4. Arconic ja sen osakkuusyritykset eivät myöskään ota vastuuta tai hyväksy korvausvelvollisuutta minkäänlaisista vahingoista tai viruksista, jotka saattavat tarttua tietokonelaitteistoosi tai muuhun omaisuuteesi sen vuoksi, että olet avannut tämän verkkosivuston, käyttänyt tai selannut tätä verkkosivustoa tai ladannut siltä aineistoa, tietoja, tekstiä, kuvia tai audiovisuaalista materiaalia.
  5. Arconic ja sen tytäryhtiöt ja osakkuusyritykset (tässä ”Arconic”) eivät millään tavoin edusta mitään muuta verkkosivustoa, jolle voit päästä tämän sivuston kautta. Kun käyt jollakin verkkosivustolla, haluamme, että ymmärrät, että se on riippumaton Arconicista ja ettei Arconic valvo kyseisen verkkosivuston sisältöä. Lisäksi linkki muulle kuin Arconic verkkosivustolle ei ole osoitus siitä, että Arconic tunnustaa tai hyväksyy minkäänlaista vastuuta kyseisen verkkosivuston sisällöstä tai käytöstä. ARCONIC EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA KORVAUSVELVOLLINEN MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE TAI MINKÄÄNLAISISTA VAHINGOISTA, ESIMERKIKSI VÄLITTÖMISTÄ, VÄLILLISISTÄ, POIKKEUKSELLISISTA TAI SEURANNAISVAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT TÄMÄN SIVUSTON TAI MINKÄ TAHANSA MUUN HYPERLINKIN KAUTTA LINKITETYN SIVUSTON KÄYTTÖÖN, MUKAAN LUETTUNA ILMAN RAJOITUSTA VOITON MENETYKSESTÄ, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ, OHJELMIEN TAI MUUN TIEDON MENETYKSESTÄ TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMÄSSÄSI TAI MUUTOIN, SIINÄKÄÄN TAPAUKSESSA, ETTÄ ARCONIC ON VARTA VASTEN ILMOITTANUT TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.
  6. ARCONIC ei halua vastaanottaa sinulta luottamuksellista tai omistusoikeudellista tietoa tämän verkkosivuston kautta. Ota huomioon, että mitään tietoa tai aineistoa, joka on lähetetty Arconicilta tällä sivustolla olevan linkin kautta, EI katsota luottamukselliseksi. Täten lähettämällä Arconic mitä tahansa tietoa tai aineistoa myönnät peruuttamattomasti Arconic rajoittamattoman, maailmanlaajuisen luvan käyttää, levittää, näyttää, jäljentää, esittää, muuntaa ja siirtää kyseistä materiaalia tai tietoa, ja suostut myös siihen, että arconic saa vapaasti käyttää kaikkia ideoita, käsitteitä, tietotaitoa ja tekniikoita, jotka lähetät meille mitä tahansa tarkoitusta varten. Jos haluat Arconicin harkitsevan luottamuksellisten tai omistusoikeudellisten tietojesi käyttämistä, sinun on ensin allekirjoitettava yksityisyydensuojan poistava sopimus, minkä jälkeen vasta Arconicin tekninen henkilö tarkistaa tiedot. Yksityisyydensuojan poistavan sopimuksen saat kirjoittamalla osoitteeseen IPLD - Unsolicited Ideas, Arconic Technical Center, 100 Technical Drive, Alcoa Center, PA, 15069.
  7. Tämä verkkosivusto sisältää kauttaaltaan monia tavaramerkkejä, logoja ja palvelutunnuksia (yhteisnimellä "Merkit"). Merkit ovat rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä Arconicin ja muiden tavaramerkkejä. Tavaramerkit, joihin on liitetty ®, ovat Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä; kaikki muut ovat tavaramerkkejä Yhdysvalloissa. Tämän verkkosivun sisällön mitään kohtaa ei pidä tulkita luvan myöntämiseksi tai oikeudeksi käyttää jotakin verkkosivustolla esiintyvää Merkkiä ilman Arconicin tai sivulla esiintyvän Merkin omistajan kirjallista lupaa. Kaikki Merkkejä koskevat kysymykset, tai kysymykset siitä onko jokin nimi varsinaisesti Arconicin tavaramerkki, tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen: .
Would you like to view this content in another language?
English
close