Howmet Aerospace Oikeudelliset ilmoitukset verkossa

Howmet Aerospace Inc. ja sen tytäryhtiöt sekä kumppanit (kutsutaan yhdessä nimityksellä “Howmet Aerospace”) ylläpitävät tätä verkkosivustoa tarjotakseen sinulle tietoa, opetusta sekä mahdollistaakseen viestinnän sinulle. Ellei toisin mainita, voit ladata tällä verkkosivustolla näytettävää materiaalia vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen käyttöön edellyttäen, että säilytät myös kaikki materiaaleissa olevat tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset. Et kuitenkaan saa levittää, muokata, lähettää, käyttää uudelleen, lähettää uudelleen tai eteenpäin tai käyttää tämän verkkosivuston sisältöä julkisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin, mukaan lukien tiedot, tekstin, kuvat, äänet tai videot ilman Howmet Aerospacen etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Jotkin tämän verkkosivuston kohdat saattavat sisältää käyttöön tai pääsyyn liittyviä lisärajoituksia. Tämän verkkosivuston käyttöä ja sen sisältämän materiaalin käyttöä säätelevät ja koskevat seuraavat ehdot sekä kaikki sovellettavat lait. Pääsy tähän verkkosivustoon ja sen käyttö tarkoittaa näiden ehtojen täyttä hyväksymistä

  1. Ellei toisin mainita, kaikki tämän verkkosivuston materiaalit ovat tekijänoikeuksien suojaamia. Niitä saa käyttää vain Howmet Aerospacen etukäteen antamalla kirjallisella luvalla, kuten näissä käyttöehdoissa tai tämän verkkosivuston tekstissä on ilmoitettu. Howmet Aerospace ei takaa, että tällä verkkosivustolla näytettävien tietojen tai grafiikan käyttö ei loukkaa sellaisten kolmansien osapuolten oikeuksia, joilla ei ole liiketoiminta- tai muuta suhdetta Howmet Aerospaceen. Kaikki tällä sivustolla olevia tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja koskevat kysymykset tulee lähettää seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: howmet-editor@howmet.com.
  2. Tämän verkkosivuston tiedot voivat sisältää teknisesti epätäsmällistä tai epätarkkaa tietoa tai kirjoitusvirheitä. Tietoja voidaan muuttaa tai päivittää ilman erillistä ilmoitusta. Howmet Aerospace voi myös tehdä parannuksia ja/tai muutoksia näissä tiedoissa kuvattuihin tuotteisiin milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
  3. Kaikki tällä verkkosivustolla tarjotaan sinulle “SELLAISENAAN” (sellaisena kuin se on luovutushetkellä) ILMAN MINKÄÄNLAISTA, NIMENOMAISTA TAI IMPLISIITTISTÄ TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TEKIJÄNOIKEUKSIEN TAI MUIDEN OMISTUSOIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA. JOTKUT OIKEUDENKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI IMPLISIITTISTEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN YLLÄ OLEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE EI EHKÄ KOSKE SINUA.
  4. Howmet Aerospace ei ole vastuussa mistään vahingoista tai viruksista, joita saattaa tulla tietokonevälineisiisi tai muuhun omaisuuteesi tämän verkkosivuston käytön tai selaamisen tai sen seurauksena, että lataat mitä tahansa materiaaleja, tietoja, tekstejä, kuvia, videoita tai ääntä verkkosivustolta.
  5. Howmet Aerospace ei edusta mitään muuta kolmannen osapuolen verkkosivustoa, johon voit saada pääsyn tai siirtyä tämän sivuston kautta. Kun käyt kolmannen osapuolen verkkosivustolla, ymmärräthän, että tämä sivusto on riippumaton Howmet Aerospacesta, ja että Howmet Aerospace ei voi hallita kyseisen verkkosivuston sisältöä. Lisäksi linkki muuhun kuin Howmet Aerospace -sivustoon ei ole osoitus siitä, että Howmet Aerospace tukisi tai ottaisi vastuuta tällaisen verkkosivuston sisällöstä tai käytöstä. Howmet Aerospace EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MILLEKÄÄN OSAPUOLELLE VÄLITTÖMISTÄ, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA, RANGAISTUSLUONTOISISTA, ERITYISISTÄ TAI MUISTA SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA, JOITA AIHEUTUU TÄMÄN SIVUSTON TAI MUUN LINKITETYN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ, SISÄLTÄEN ILMAN RAJOITUSTA KAIKKI MENETETYT VOITOT, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN, OHJELMISTOJEN TAI MUIDEN TIETOJENKÄSITTELYJÄRJESTELMISSÄ OLEVIEN TIETOJEN MENETYS JA MUUT MENETYKSET, VAIKKA Howmet Aerospace olisi varoittanut nimenomaisesti tällaisista vahingoista tai niiden mahdollisuudesta.
  6. Howmet Aerospace ei halua saada luottamuksellisia tai omistusoikeuksien alaisia tietoja sinulta tämän verkkosivuston kautta. Huomaathan, että mitä tahansa tietoa tai materiaalia, joka lähetetään Howmet Aerospacelle tämän verkkosivuston linkin kautta, EI pidetä luottamuksellisena. Eli lähettämällä Howmet Aerospacelle mitä tahansa tietoa tai materiaalia annat peruuttamattomasti maailmanlaajuisen lisenssin käyttää, levittää, näyttää, jäljentää, suorittaa, muokata ja välittää kyseisiä materiaaleja tai tietoja, ja hyväksyt myös, että Howmet Aerospace voi vapaasti käyttää mihin tahansa tarkoitukseen ideoita, käsitteitä, taitotietoa tai tekniikoita, jotka lähetät meille. Jos haluat, että Howmet Aerospace ottaa huomioon luottamukselliset tai omistamasi tiedot, sinun on ensin allekirjoitettava ei-luottamuksellisuussopimus, ennen kuin Howmet Aerospacen tekninen työntekijä tarkastaa tiedot. Jos haluat ei-luottamuksellisuussopimuksen, lähetä viesti osoitteeseen IPLD – Unsolicited Ideas, Howmet Aerospace Communications Department, 201 Isabella Street, Suite 200, Pittsburgh, PA 15212, USA.
  7. Tällä verkkosivustolla esiintyy useita tavaramerkkejä, logoja ja palvelumerkkejä (yhdessä “merkit”). Merkit ovat Howmet Aerospacen ja muiden rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä. Tavaramerkit, joiden perään on kirjoitettu “®”-merkki, ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa; kaikki muut ovat tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai ulkomailla. Minkään tämän verkkosivuston sisällön ei pidä tulkita myöntävän mitään lisenssiä tai oikeutta käyttää tällaista verkkosivustolla näkyvää merkkiä ilman Howmet Aerospacen tai sellaisen kolmannen osapuolen kirjallista lupaa, joka saattaa omistaa näytetyt merkit. Kysymyksiä merkkien käytöstä ja siitä, onko jokin nimi tosiasiallisesti Howmet Aerospace -yhtiön tavaramerkki, voi lähettää seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: howmet-editor@howmet.com.
  8. Howmet Aerospace pidättää oikeuden muuttaa ja muokata mitä tahansa näistä ehdoista milloin tahansa ja oman harkintansa mukaan. Kaikki muutokset ja muokkaukset tulevat voimaan, kun ne julkaistaan tällä verkkosivustolla. Jatkamalla tämän verkkosivuston käyttöä tällaisten muutosten tai muokkausten julkaisemisen jälkeen hyväksyt tällaiset muutokset tai muokkaukset.

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot

Tietyt Howmet Aerospace -yhtiön tämän verkkosivuston lausunnot liittyvät tuleviin tapahtumiin ja tulevaisuuden odotuksiin ja ovat sellaisenaan tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja vuoden 1995 yksityisiä arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamista koskevan lain mukaisesti. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot sisältävät lausunnot, jotka sisältävät sellaisia sanoja kuten “ennakoi”, “uskoo”, “voisi”, “arvioi”, “odottaa”, “ennustaa”, “tavoite”, “opastus”, “aikoo”, “voi”, ”saattaa”, “näkymä”, “suunnitelmat”, “projektit”, “pyrkii”, “näkee”, “pitäisi”, “tavoittelee”, “tulee”, “olisi” tai muita sanoja, joilla on vastaava merkitys. Kaikki lausunnot, jotka heijastavat Howmet Aerospacen odotuksia, oletuksia tai tulevaisuuden ennusteita, lukuun ottamatta historiallisten tosiseikkojen esittämistä, ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, mukaan lukien rajoituksetta loppumarkkinoiden tilaan liittyvät lausunnot, tulevat taloudelliset tulokset tai toiminnan suorituskyky, tulevat strategiset toimet; Howmet Aerospacen strategiat, näkymät sekä liiketoiminta- ja rahoitusnäkymät sekä sen velkojen tai arvopapereiden tulevat takaisinostot. Nämä lausunnot heijastavat uskomuksia ja oletuksia, jotka perustuvat Howmet Aerospacen käsitykseen historiallisista trendeistä, nykyisistä olosuhteista ja odotettavissa olevasta tulevasta kehityksestä sekä muihin tekijöihin, joiden Howmet Aerospace uskoo olevan tilanteeseen tai olosuhteisiin sopivia tai relevantteja. Tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot eivät ole tae tulevasta kehityksestä, ja niihin liittyy vaikeasti ennustettavia riskejä, epävarmuustekijöitä ja mahdollisia olosuhteiden muutoksia, joiden vuoksi todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti näissä lausunnoissa esitetyistä mahdollisista tuloksista. Tällaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat muun ohella: (a) maailmanlaajuisten talous- ja rahoitusmarkkinoiden olosuhteiden heikkeneminen yleensä; (b) epäsuotuisat muutokset Howmet Aerospacen palvelumarkkinoilla; c) mahdollisten kyberhyökkäysten ja tietotekniikan tai tietoturvaloukkausten vaikutus; d) merkittävien asiakkaiden menetys tai haitalliset muutokset asiakkaiden liiketoiminnassa tai taloudellisissa olosuhteissa; (e) valmistusvaikeudet tai muut seikat, jotka vaikuttavat tuotteen suorituskykyyn, laatuun tai turvallisuuteen; f) tavarantoimittajien kyvyttömyys täyttää velvoitteitaan toimitusketjun häiriöiden tai muun vuoksi; g) epäonnistuminen pätevän työvoiman ja avainhenkilöiden houkuttelemisessa sekä säilyttämisessä; h) epävarmuus COVID-19-pandemian kestosta, laajuudesta ja vaikutuksesta Howmet Aerospacen liiketoimintaan, toiminnan tuloksiin ja taloudelliseen tilanteeseen; i) kyvyttömyys saavuttaa tulojen kasvua, kassavirtaa, uudelleenjärjestelysuunnitelmia, kustannusten alentamisia, kannattavuuden tai kilpailukyvyn parantamisia ja toimintoja; j) kyvyttömyys saavuttaa aiempaa korkeampia kysyntä- ja tuotantotavoitteita tai -sitoumuksia; k) kilpailu uusien tuotteiden tai uusien teknologioiden muodossa tai muun kehityksen seurauksena; l) geopoliittiset, taloudelliset ja sääntelyriskit, jotka liittyvät Howmet Aerospacen maailmanlaajuiseen toimintaan, mukaan lukien geopoliittiset ja diplomaattiset jännitteet, epävakaustilanteet ja konfliktit sekä Yhdysvaltojen ja muiden maiden kauppa- ja verolakien, sanktioiden, kauppasaartojen ja muiden säännösten noudattaminen; m) ennakoimattomien tapahtumien tulos, mukaan lukien oikeudenkäynnit, valtiollisen tai julkisen tahon tai sääntelyyn liittyvät tutkinnat ja ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaaminen, joista voi aiheutua huomattavia kustannuksia ja vastuita Howmet Aerospacelle; n) valtion sopimusmääräysten noudattamatta jättäminen; o) eläkevarojen diskonttokorkojen tai sijoitustuottojen haitalliset muutokset; ja p) muut riskitekijät, jotka on esitetty Howmet Aerospacen lomakkeessa 10-K 31. joulukuuta 2022 päättyneeltä vuodelta sekä muissa Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomissiolle toimitetuissa raporteissa.Markkinaennusteisiin vaikuttavat edellä käsitellyt riskit sekä muut markkinoiden riskit. Esityksessä tai asiakirjassa annettavia lausuntoja laaditaan kyseisen esityksen tai asiakirjan päivämäärän tilanteen mukaisesti. Howmet Aerospace sanoutuu irti kaikista aikomuksista ja velvollisuuksista päivittää julkisesti mitään tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja, riippumatta siitä, tehdäänkö päivitykset vastauksena uuteen tietoon, tuleviin tapahtumiin tai muuhun, paitsi sovellettavan lain edellyttämällä tavalla lain vaatiessa päivittämistä.