TPMS Valve Selector

TPMS Valve Selector

Identifiser kompatible ventiler for dine Alcoa® felger for passende ventilmonterte dekktrykkovervåkningssystemer (TPMS) fra Sensata Technologies Inc. med TPMS Valve Selector Tool nedenfor.

De oppførte ventilene kan kjøpes via en autorisert distributør for Alcoa® felger, eller spør bilprodusenten.

Den individuelle kompatibiliteten kan variere avhengig av spesifikasjonene til kjøretøyet, TPMS-sensorene og felgene.

Part Number Graphic

delenumrene viser bare de første 5 sifrene

Merk! GAXTPMS40 og GAXTPMS70 leveres med feste skrue for generasjon 1 sensorer. GAXTPMS54 leveres uten feste skrue. Fikseringsskruer for generasjon 2 sensorer må skaffes fra kjøretøyprodusenten eller sensorprodusenten. Fikseringsskruer for generasjon 1 og generasjon 2 sensorer er ikke utskiftbare.

Generasjon 1

Generasjon 2

Rådfør deg med bilprodusenten når det gjelder montering eller utskifting av ventiler med moduler for dekktrykkovervåkingssystem (TPMS). Mer informasjon om utskifting av ventiler med TPMS-moduler finner du i servicehåndboken for Alcoa® felger i avsnitt 5.e.iv. på side 24 og 5.e.v. på side 25.

Det er ikke sikkert at denne sammenligningen gjenspeiler den nyeste utviklingen, og det kan ikke garanteres at informasjonen er korrekt. Howmet Aerospace forbeholder seg retten til å endre informasjonen i denne sammenligningen, inkludert de tekniske egenskapene og designene til Alcoa® felger.